حسابدای مدارس غیر دولتی

حسابداری مدارس غیر انتفاعی مدیریت دانش آموزان و شهریه های آنها را بطور کامل پوشش می دهد.

این نرم افزار تحت وب بوده و جهت اجرای آن به هیچ نرم افزار یا ویندوزی وابسته نمی باشد.
جهت آشنایی مختصر با این نرم افزار برخی از ويژگی ها و امکانات این نرم افزار در زیر لیست گردیده است